قطع برق در تهران

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفته است با توجه به افزایش بی‌سابقه مصرف برق، احتمال خاموشی در تهران وجود دارد.

روزنامه شرق از بازگشت «خاموشی به خانه تهرانی‌ها» خبر داد و نوشت: «اين را می‌توان از قطع گسترده برق...