قطع رابطه سودان با ایران

حسین علیزاده- پیوستن خارطوم به دایره همراهان ریاض در قطع رابطه با تهران از این جهت مهم است که...