قطع نامه های شورای امنیت علیه کره شمالی

کارشناسان سایبری حمله سایبری جهانی با باج‌افزار را به هکرهای کره شمالی نسبت می‌دهند. همچنین آمریکا از تولید سیانور...

کره شمالی توانسته موشک‌های پیشرفته‌تری تولید کند. برخی کارشناسان برد موشک جدید را تا شش هزار کیلومتر برآورد می‌کنند...

وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن آغازگر مذاکره با کره شمالی نیست. وزیر خارجه چین اما هشدار داده...