قطع دست و پا

محمدجعفر منتظری می‌گوید دست سارق اگر واجد شرایط احصا شده باشد باید قطع شود اما «متأسفانه» برای اینکه در سازمان ملل...

در دو پرونده جداگانه در مشهد و تهران برای چهار متهم به سرقت کیفرخواست قطع دست صادر شده است.

این‌که اجرای مجازات‌های خشن در ایران هم‌چنان توسط گروه‌های مختلفی از مردم تایید می‌شود، از جمله دستاویزهای قوه قضاییه...

يک روز پس از اين‌که يک دست و يک پای فردی در مشهد با حکم دادگاه قطع شد، حکمی...

يک دست و يک پای فردی که به دليل سرقت مسلحانه از يک بانک در مشهد به «محاربه» متهم...