قمرالملوک وزیری

۶۰ سال از درگذشت هنرمند پیشرو ایران می‌گذرد. نخستین کنسرت قمر در گراندهتل یک حادثه تاریخی است.

کتاب «قمر واقعا زن بود»، مجموعه داستانی است که به مناسبت سالروز خاموشی قمرالملوک وزیری، توسط نوشین احمدی...