قوانین مرزی اروپا

در پی درخواست فرانسه، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کنترل رفت‌وآمد در کشورهای عضو این اتحادیه و بازرسی مرزها را...