قوه قضائیه و فیلترینگ تلگرام

منتظری در پاسخ به روحانی که مسئولیت فیلترینگ تلگرام را متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرده بود گفته که این...