قیمت دارو

وزارت بهداشت مخالفت خود را با واگذاری‌ داروخانه‌های بیمارستان به بخش خصوصی، به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده است.

به سبب افزایش هزینه‌های درمانی،

نعیمه دوستدار - این روز‌ها مهم‌ترین دلیل افزایش هزینه‌های درمان در ایران، مشکلات شدید اقتصادی و تشدید تحریم‌هاست و...

نعیمه دوستدار - دغدغه گران شدن قیمت‌‌‌ها، موضوعی است که از ماه‌های پایانی هرسال در بین ایرانی‌ها شدت می‌گیرد....