قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی

مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی در مرداد سال جاری در مقایسه با...