لابی اسلحه در آمریکا

روحانی که در آن سال‌ها مشاور ارشد سیاست خارجی دولت وقت ایران بود، ۲۷ مه ۱۹۸۶ در طبقه...