لارس فون ترير

«نیمفومانیا»، فیلم جنجال‌برانگیز لرس فنت تریر، کارگردان نام‌آشنای دانمارکی به شکل کامل در جشنواره فیلم برلین به نمایش درمی‌آید.

پس از آن‌که جواد شمقدری در نامه‌ای به مدير جشنواره کن از لارس فون تری‌ير پشتيبانی کرد، اين فيلم‌ساز...

سخنان لارس فون تری‌ير فيلم‌ساز نامدار دانمارکی در باره هيتلر و حکومت نازی در کن جنجال آفريد.


به گزارش...