لاله های تالابی

تالاب بین‌المللی انزلی تابستان هر سال صحنه روییدن و شکفتن لاله‌های تالابی است. این گیاه که به آن لوتوس...