لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه زن و مرد

معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته این معاونت علاوه بر این لوایح در حال کار روی سه لایحه دیگر...