لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم

ایران تا اکتبر فرصت دارد تا «ساختار مالی‌اش» را بر اساس خواست‌های گروه اقدام ویژه مالی اصلاح کند و...