لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایرادات سابق این شورا بر لایحه اعطای تابعیت به فرزندان...