لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم

وزیر دادگستری اسرائیل این اتفاق را یک گام به پیش برای مقابله با دشمنان منطقه‌ای دانست. ایران هنوز نتوانسته...

ایران تا اکتبر فرصت دارد تا «ساختار مالی‌اش» را بر اساس خواست‌های گروه اقدام ویژه مالی اصلاح کند و...

شورای نگهبان، لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را «خلاف شرع» دانست و آن را تأیید نکرد.