لایحه مشارکت بخش عمومی و بخش دولتی

قرار است سهام چند صندوق و شرکت دولتی و بانک‌ها هم در روزهای آینده واگذار شود. پای سهام عدالت...