لایحه نصاب جدید تحصیلی

مروری بر مهمترین رویدادهای فرهنگی در هفته گذشته، همراه با گفت‌وگویی با عزیز بارز، محقق افغان و فعال حقوق...

در یک دهه گذشته تعداد دانشگاه‌ها در سراسر افغانستان افزایش یافته است اما شکایات دانشجویان به‌خاطر پایین بودن کیفیت...