لبنان و داعش

ارتش لبنان قصد دارد عملیاتی را در منطقه جرود عرسال واقع در شمال شرق این کشور در مرز سوریه...