لخ والسا

در لهستانی که گرایش‌های محافظه‌کارانه قوی است، برای نخستین بار با آراء بالای مردم، شهردار یک شهر از میان...

تادوژ مازویسکی، نخستین رئیس دولت

شيرين عبادی، حقوقدان ايرانی برنده جايزه نوبل صلح که ‌اکنون در خارج از ايران زندگی می‌کند، روز گذشته، سه‌شنبه...

برندگان جايزه نوبل صلح روز دوشنبه در همايش ساليانه خود در شيکاگو تصريح کردند که اگرچه فقر، بی‌سوادی و...