لطيف حسنی

سازمان عفو بين‌الملل نسبت به وضعيت لطيف حسنی زندانی سياسی آذربايجانی که از روز ۲۸ ارديبهشت ماه اعتصاب غذا...

آرش محمدی و آیت مهرعلی‌بیگلو،

 سازمان عدالت برای ایران در

لطیف حسنی و شهرام رادمهر از فعالان سیاسی آذربایجانی در ايران بازداشت شدند.

 

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان...