لغو اعدام

با گذشت خانواده شاکيان، دو نفر در شهرهای نيشابور و تنکابن در استان‌های خراسان رضوی و مازندران از اعدام...

دو محکوم به اعدام در

پژمان اکبرزاده − نخستین‌بار در سال ۲۰۰۳ بود که «روز جهانی مبارزه با حکم اعدام» گرامی داشته شد. در...