لغو مسابقات فوتبال

مسابقات فوتبال در تهران در همه گروه‌های سنی به دلیل افزایش آلودگی هوا لغو شد.