لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار

داستان سبزوار در نامه‌ای خطاب به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سبزوار، از این نهاد خواست تا جلوی برگزاری...