لغو کنسرت موسيقی

حسين نوش‌‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفته که نيروی انتظامی حق ندارد مانع برگزاری کنسرت موسيقی...