لوئیزا اورتگا

بحران ونزوئلا عمیق‌تر می‌شود. پارلمان که در دست اپوزیسیون است مجلس مؤسسان را غیرقانونی دانست و تصمیمات آن را...