لودویگ ویتگنشتاین

علی صبوحی − این نوشته در انتقاد از تقریر و تفسیر سروش دباغ از استدلال تبعیت از قاعده و...

لطفی‌زاده در آستانه ۹۵ سالگی به ایران آمده تا ۷۴ سال پس از اخذ مدرک مهندسی برق از دانشکده...

احسان سنایی - آن‌هایی که لباس زیر را به رنگ آبی-مشکی می‌بینند و آن‌هایی که همین لباس را به...

احسان سنایی - مرزهایى که به «زبان»مان اجازه خلق یک پرسش صحیح علمى مى‌دهد را در کجا باید...