لوپز اوبرادور

میلیون‌ها زن در کشورهای آرژانتین و مکزیک در اعتراض به خشونت‌های جنسیتی دست به اعتصاب زدند.

با تشدید حملات و قتل‌های مبتنی بر جنسیت در مکزیک، فعالان حقوق زنان در این کشور خواستار اعتصاب سراسری...

روز جمعه ۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن، زنان معترض مکزیکی روی دیوار کاخ ریاست جمهوری این کشور رنگ قرمز پاشیدند....

#مکزیک در آینده توسط آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، سیاستمدار چپ‌گرای این کشور اداره خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری...