لیست جامعه روحانیت مبارز

در همایش اصولگرایان آرزو شد که لیست جامعتین مورد اعتماد خامنه‌ای قرار گیرد و رهبری به آن رای دهد....