لیست سازمان های تروریستی

آمریکا می‌گوید «گردان‌های الاشتر»، گروه مسلح شیعه مخالف دولت بحرین، از ایران سلاح و تجهیزات می‌گیرد تا حکومت سنی‌مذهب...

پس از درخواست تجدیدنظر در رأی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر حذف نام حماس از فهرست سازمان‌های تروریستی،...