لیلا حقیقت جو

لیلا حقیقت‌جو، پژوهشگر و کارشناس آثار هنری در سازمان میراث فرهنگی و خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم، ۲۹...