لیلا فرجامی

سال ۲۰۵۰. گویه‌های یک مادر با نوزادی که هرگز به دنیا نیامده است: «مادرت شاعر مضطربی بود که تا...

صبا واصفی – می‌گویند زن ایرانی تجربه‌ی مدیریت فرهنگی- اجتماعی ندارد، از فیل‌تر تاریخی مدرنیته نگذشته و این‌گونه بدیهی‌ترین...