لیلا میرغفاری

خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد که لیلا میرغفاری یکی از دختران خیابان انقلاب به دو سال زندان محکوم شد....

در تهران بنرها و پوسترهایی توزیع شده با عکس محسن حججی، پاسدار ایرانی که در سوریه کشته شد. لیلا...

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، لیلا میرغفاری، فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.