لیلی گلستان

با سقوط ارزش ریال، گالری‌ها رونق گرفته است. انجمن صنفی گالری‌داران نیز قرار است تأسیس شود. چالش‌های گالری‌داران در...

حسین نوش‌آذر – چکیده بحث‌ها پیرامون سخنرانی لیلی گلستان بر سکوی «تداکس» این است: تو اگر خواستی و شد...

مترجم و نگارخانه‌دار نام‌آشنا بر صحنه «تداکس تهران» شرحی از زندگی‌اش به دست می‌دهد. چرا زنانی مانند او در...

لیلی گلستان، مترجم و نگارخانه‌دار ایرانی نسبت به ارسال گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج از ایران اظهار نگرانی...