به برنامه‌های رادیو زمانه گوش بدهید

مائو تسه تونگ

یک استاد دانشگاه در چین، در یک‌صد ‌و بیست ‌و سومین سالگرد تولد مائو تسه‌‌تونگ، رهبر انقلاب این کشور...

کونگ دونگ‌می، دختر کوچک مائو