مادورو

یک گوشه کاراکاس محل تجمع معترضان به شکنجه و بازداشت بود و در سوی دیگر شهر، رژه نظامی. هواداران...

محمدرضا نیکفر – آنچه به ویژه رخدادهای ونزوئلا را برای ما جالب و درس‌آموز می‌کند، موضوع بحران مشروعیت است...