مارتین مک گینس

مارتین مک‌گینس، رهبر سابق ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و سپس معمار صلح در این کشور و معاون رئیس دولت ایرلند...