مارتین وینترکورن

مولر «باز گرداندن اعتماد و اعتبار شرکت فولکس واگن» را اولین اقدام خود پس از آغاز کار در این...

خودروهای دیزلی کارخانه‌ای که نامش را مدیون هیتلر است و سهام‌دار اصلی آن کسی جز امیر قطر نیست، سال‌ها...