ماریانو راخوی

در پی پایان مهلت رئیس دولت محلی کاتالونیا برای پاسخ روشن به مسئله استقلال این منطقه، پوجدمن نامه‌ای مبهم...

مادرید تهدید کرده که در صورت نگرفتن پاسخ شفاف از بارسلون، کنترل کاتالونیا را در دست می‌گیرد و خودمختاری...

مهلت تعیین شده ۳ روز هم قابل تمدید است. سپس دولت اسپانیا حکومت محلی کاتالونیا را با استناد به...

ماریانو راخوی هشدار داده که دولت محلی کاتالونیا می‌بایست به قانون اساسی احترام بگذارد: پیش‌درآمدی برای قدم‌های بعدی در...

ماریانو راخوی، نخست‌وزیر محافظه‌کار اسپانیا برای دومین بار نتوانست رأی اعتماد پارلمان این کشور را برای تشکیل دولت ائتلافی...

پس از ۳۰ سال نظام سنتی دو حزبی در اسپانیا به پایان رسید. با موفقیت حزب چپ «پودموس» و...

بر اساس قطعنامه‌ای که پارلمان کاتالونیا در بارسلونا به تصویب رساند این منطقه خودمختار اسپانیا می‌خواهد حداکثر تا سال...

حزب مردم، حزب حاکم اسپانیا بدترین نتیجه در ۲۰ سال اخیر را در انتخابات محلی این کشور به‌دست آورد....