ماریا تبریزپور

«جان در کف دست گرفتن» و نوشتن و نوشتن و نوشتن. شاید این راه رهایی ما باشد از خودمان.

جلال خالقی مطلق- ماریا تبریزپور زودگذری و روزمرگی زندگی را، ساده و صمیمی شرح می‌دهد. عمری که پر از...