مارینا سیلوا

دیلما روسف با به دست آوردن ۵۱/۴۵ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل از آسیو نوس از حزب...

دیلما روسف بیشترین رای را آورد اما از کسب اکثریت مطلق بازماند. برزیلی‌ها سه هفته دیگر و در دور...

در برزیل انتخابات سراسری برگزار می‌شود. برزیلی‌ها از گرانی و بیکاری رنج می‌برند. دیلما روسف از حزب کارگر پیشتاز...