ماست کم چرب

طی چند هفته گذشته و در پی انتشار وجود روغن پالم در محصولات لبنی، قیمت شیر کم‌چرب افزایش یافته...

نازنین دادخواه- با انتشار خبر استفاده صنایع لبنی ایران از روغن پالم (نخل)، مصرف مواد لبنی پرچربی در ایران...