ماشاءالله شمس الواعظين

حکم جلب سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی به دلیل معاونت در قتل بازداشت‌شدگان...

ماشاء‌الله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار  شنبه هفتم

ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و رئیس