ماشاالله شمس الواعظين

ماشاالله شمس‌الواعظين، رئيس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران از علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا برای بازگشايی...

ماشاءالله شمس‌‌الواعظین، روزنامه‌نگار و از

روزنامه نشاط که قرار بود

روزنامه نشاط پس از گذشت