مالکیت خصوصی

آلن بدیو - باید همه‌جا این حقیقت را به خویش یادآوری نماییم که، اول از همه، همین جهان غالب...