مالکیت فکری

نویسنده نامدار افغانستانی بر اساس سرنوشت آلان کردی رمانی نوشته. حق تکثیر این رمان در اختیار نشر «نبشت» است....

ارشاد اسلامی یک همایش دیگر درباره کپی‌رایت برگزار کرد. نویسنده «کلیدر» در پیامی خواهان حفظ آثار هنری و ادبی...

حسین نوش‌آذر - نمایشگاه کتاب تهران به سر آمد. کتاب‌سازی، سانسور، ترجمه‌های موازی و حق مالکیت فکری از مشکلات...

نمایشگاه کتاب تهران به نیمه رسیده است. ترجمه‌های موازی و سانسور کتاب و افت شمارگان کتاب‌ها از مشکلات نشر...

الاهه نجفی - ایران قصد دارد زمینه‌های تجارت جهانی را گسترش دهد اما ابتدا باید مالکیت فکری را به...