ماموران نامحسوس پلیس امنیت

به گفته مولاوردی، مردم خواهان دخالت حسن روحانی در این موضوع هستند و از رئیس‌جمهوری به عنوان مجری قانون...

سردار حسین ساجدی‌نیا درباره «طرح امنیت اخلاقی نامحسوس» گفت اجرای این طرح به خواست مردم بوده است. او افزود...

در همین زمینه: واکنش روحانی

گزارش تصویری از ماموران مخفی پلیس امنیت اخلاقی تهران