ماندانا زندیان

به کوشش ماندانا زندیان کتاب «بازخوانی ده شب» درباره شب‌های شعر گوته منتشر شد.

شهرنوش پارسی‌پور - دکتر ماندانا زندیان که دستى نیز در کار شعر و شاعرى و هم‌چنین مقاله‌نویسى دارد، در...

امیر رسولی - «چشمی خاک، چشمی دریا» مجموعه‌ای‌ست از اشعار ماندانا زندیان که به‌تازگی توسط نشر ناکجا در فرانسه...