مانور آمریکا در خلیج فارس

به‌دلیل بحران قطر و چهار کشور عربی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است که رزمایش خود در خلیج فارس...