مانور نظامی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی

وزیر دفاع آمریکا می‌گوید هدف آمریکا نه جنگ با کره شمالی بلکه غیراتمی کردن کامل، قابل تأیید و غیرقابل...

در پی تنش با کره شمالی، آمریکا و متحدانش با انجام آزمایش دفاع موشکی در شبه‌جزیره کره بر قدرت...